مقالات ارایه شده در کنفرانسهای داخلی
 1. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 2. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
 3. امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , مارتین کهل , تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی , پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 4. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 5. عاطفه ضیایی , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , حسین خادمی , توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 6. عبدالغفور قلی زاده , رضا خراسانی , علیرضا کریمی کارویه , عبدالرحیم مهدوی , غلامرضا مرادی , تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 7. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , مهیار مشتاقی , بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 8. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی کارویه , محسن شریعتی , بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیم در خاک‌های سطحی پایانه‌های مسافربری (مطالعه موردی: پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد) , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 9. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی کارویه , محسن شریعتی , ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت‌های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 10. هادی حدادیان سنو , علیرضا کریمی کارویه , عیسی اسفندیاپور بروجنی , غلامحسین حق نیا , مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل‌هایی با مجموعه داده‌های آموزش متفاوت , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 11. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 12. ایمان صابری , علیرضا کریمی کارویه , محمد خانه باد , رضا خراسانی , بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 13. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 14. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا , تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 15. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , شمس الله ایوبی , غلامحسین حق نیا , مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 16. رضا خراسانی , مریم رحمانی اصل , امیر فتوت , علیرضا کریمی کارویه , تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک , چهاردهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 17. پویا طهماسبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی( , سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
 18. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی , بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 19. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی , تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 20. صالحه صاحبدل , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
 21. سپیده اکبری , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد , دومین همایش ملی و تخصصی پزوهش های محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
 22. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 23. سپیده اکبری , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 24. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 25. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 26. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 27. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 28. سمیه السادات حسینی , عیسی اسفندیارپور , علیرضا کریمی کارویه , محمد هادی فرپور , ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 29. طیبه صفری , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت , ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 30. امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , مارتین کهل , اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک , نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 31. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
 32. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین خراسان شمالی , سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
 33. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار , چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
 34. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی کارویه , مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 35. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی کارویه , تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 36. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 37. سمیه باقری فام , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , اسماعیل ایزانلو , توزیع کربن آلی خاک در شرایط مختلف مدیریت‌ اراضی و توپوگرافی در منطقه سیساب بجنورد , دومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
 38. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 39. حسین شهاب ارخازلو , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع , داوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 40. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , حسین کریمی , تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 41. امین غفارپور , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , شمس الله ایوبی , مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاکایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 42. اسماء شعبانی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , ملک مسعود احمدی , پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 43. علیرضا کریمی کارویه , پراکنش رسوبات لسی در ایران , دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 44. صدیقه ملکی بیلندی , علیرضا کریمی کارویه , حسن هاشمی , فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد , دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 45. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم در شمال شرق ایران , چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۹
 46. راضیه دائم پناه زرمهری , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب , روز جهانی مقابله با بیابانزایی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۲۷
 47. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , Manfred frechen , احمد جلالیان , Martin Kehl , چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱
 48. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد , دهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
 49. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان , نهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
 50. علیرضا کریمی کارویه , محمد حسن صالحی , مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان , نهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
 51. علیرضا کریمی کارویه , احمد جلالیان , سید جمال الدین خواجه الدین , مصطفی کریمیان اقبال , مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان , ششمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۶/۰۶
مقالات ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی
 1. Ebrahim Mahmoudabadi , Asim Biswas , Alireza Karimi Karouyeh , The impacts of changing rangeland into forest park on availability of heavy metals , Soil interfaces for sustainable development , 2015-07-05
 2. Alireza Karimi Karouyeh , ali soodmand , Farhad Khormali , Grain size parameters of aeolian deposits in Sarakhas area, Norteastern Iran , International Symposium on Loess, Soils and Climate Change in Southern Eurasia , 2014-10-15
 3. Omid Bayat , Alireza Karimi Karouyeh , Hosein Khademi , Martin Kehl , Paleoecological changes in the Northeastern Iran, signals from carbon isotopic composition of pedogenic carbonates in loess derived soils , International Symposium on Loess, Soils and Climate Change in Southern Eurasia , 2014-10-15
 4. Ali Shahriari , Farhad Khormali , Alireza Karimi Karouyeh , Maryam Mousavidastenaei , Eva Lehndorff , Martin Kehl , Clay mineralogical changes in loess-soils sequences along an ecological gradient in northern Iran: Implications for palaeoenvironment , International Symposium on Loess, Soils and Climate Change in Southern Eurasia , 2014-10-15
 5. S.Maleki , F.Khormali , F.Kiani , Alireza Karimi Karouyeh , Effect of slope aspects on variation of soil organic carbon in a loess hillslope of Toshan area, Golestan Province,Iran , 8th International Soil Science Congress Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management , 2012-05-15
 6. Alireza Karimi Karouyeh , Hossein Khademi , Ahmad Jalalian , climate change in Northeast Iran based on the morphology of palygorskite and pedogenic carbonates in loess deposits , 13th iInternational conference on Soil Micromorphology , 2008-09-11
 7. Alireza Karimi Karouyeh , Hossein Khademi , Ahmad Jalalian , Identification of loess deposits in northeast Iran using , European Geosciences Union 2007 , 2007-04-15
مقالات ارایه شده در مجلات داخلی

 1. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا , چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات¬ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساری , کواترنری ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۳۷-۳۵۱
 2. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱-۱۵
 3. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی کارویه , اکرم حلاج نیا , ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت , علوم آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱-۱۳
 4. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱-۲۳
 5. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۰۱-۳۱۰
 6. علی شهریاری , فرهاد خرمالی , مارتین کهل , علیرضا کریمی کارویه , مریم موسوسی دستنایی , ایوا لهندورف , بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۴۹-۱۶۱
 7. فریبا زرقانی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , امیر لکزیان , ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۲۰-۱۳۳
 8. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , امیر لکزیان , مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 9. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و رس خاک سطحی با استفاده از روش های زمین آماری , سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۳-۸۵
 10. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , تعیین مهم ترین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقه ی قاینات , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۷۳-۶۸۲
 11. سمیه السادات حسینی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , محمدهادی فرپور , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه‌ی شاخص‌های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافت , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱-۲۳
 12. سپیده اکبری , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , تغییرات غلظت Cr، Ni و Mn در خاک های تشکی شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ های فوق بازی در غرب مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۴۷۷-۴۸۸
 13. علی شهریاری , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , اوا لندورف , حسین تازیکه , مارتین کهل , مطالعه خاک شناسی پارینه در توالی های لس- خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۱-۳۹
 14. علیرضا کریمی کارویه , سمیه باقری فام , حسین شایسته زراعتی , قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۸۷-۲۰۰
 15. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , رها‌سازی شکل‌های محلول، تبادلی و غیر‌تبادلی پتاسیم در برخی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تاثیر اسید اگزالیک , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۳-۳۳
 16. پریسا میرحسینی موسوی , علیرضا آستارائی , علیرضا کریمی کارویه , غلامرضا کریمی , شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۸۷-۹۹۷
 17. نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۲۳-۲۳۶
 18. طیبه صفری , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت , تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد ) , علوم محیطی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۷۵-۸۶
 19. صدیقه ملکی بیلندی , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و زمین آمار در بخشی از منطقه توشن، استان گلستان , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۴۵۹-۴۶۸
 20. محمد کلکلی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عیسی اسفندیارپور , مقایسه ی زمین‌آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی‌های خاک سطحی (مطالعه ی موردی: جیرفت، استان کرمان) , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۵۳-۳۶۴
 21. علی سودمند , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , حجت امامی , پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۰۱-۱۱۰
 22. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , معرفی الگوریتم‌های مختلف جریان، برای تهیه نقشه شاخص خیسی و کربن آلی خاک در بخشی از اراضی لسی، منطقه توشن استان گلستان , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۴۵-۱۶۲
 23. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , تاثیر مواد مادری و فرآیندهای خاک‎سازی بر توزیع عناصر سرب، روی، مس و نیکل در خاک‌های درجای پهنه بینالود، غرب مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 24. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی کارویه , اکرم حلاج نیا , مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱-۱۲
 25. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۷۳۲-۷۴۱
 26. سمیه باقری فام , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , اسماعیل ایزانلو , تاثیر مدیریت اراضی بر تغییرات کربن آلی خاک، توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه‌ها در طول چند توپوسکوئنس، در مناطق نیمه خشک خراسان شمالی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۵۱-۷۳
 27. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضی , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۷۷-۸۸
 28. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی کارویه , اثر جهت و موقعیت شیب بر روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی لسی شیب‌دار، منطقه توشن استان گلستان , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۹۳-۱۱۲
 29. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۴۳-۱۵۲
 30. نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۳۵۱-۳۶۲
 31. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , کانی‌شناسی رس خاک‌های با مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، ‌غرب مشهد , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 32. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , بررسی تاثیر اندازه ذرات و نوع عصاره‌گیر بر شکل‌های مختلف پتاسیم برخی کانی‌های میکایی و فلدسپات پتاسیم , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۱۵-۱۳۲
 33. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی) , مدیریت خاک , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱-۱۰
 34. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , تاثیر مواد مادری، گچ و آهک، بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک‌های جنوب مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۲۴۷-۲۵۸
 35. اسماء شعبانی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , ملک مسعود احمدی , تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۹۲۲-۹۳۲
 36. محسن باقری بداغ آبادی , محمدحسن صالحی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , جهانگرد محمدی , علیرضا کریمی کارویه , نورایر تومانیان , ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱۵۵-۱۶۵
 37. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , بررسی مفهوم خاک‌های درجا براساس تکوین و تکامل خاک‌های تشکیل‌شده از مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۶۰-۴۷۰
 38. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۱۹۷-۱۲۰۵
 39. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۸۸۱-۸۹۱
 40. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته , پژوهش های جغرافیای طبیعی , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱-۲۰
 41. راضیه دائم پناه زرمهری , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۴۹۸-۵۰۸
 42. علیرضا کریمی کارویه , احمد جلالیان , حسین خادمی , تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاکها و رسوبات جنوب مشهد , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۵۴۵-۵۵۸
 43. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , شناسائی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۸۵-۲۰۰
مقالات ارایه شده در مجلات خارجی

 1. Alireza Karimi Karouyeh , Gholam Hosain Haghnia , tayebeh safari , hadi haddadian , Lithogenic and anthropogenic pollution assessment of Ni, Zn and Pb in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran , EN , Catena , Volume ( 157 ) , 2017-10, Pages 151-162
 2. Ebrahim Mahmoudabadi , Alireza Karimi Karouyeh , Gholam Hosain Haghnia , Adel Sepehr , Digital soil mapping using remote sensing indices, terrain attributes, and vegetation features in the rangelands of northeastern Iran , EN , Environmental Monitoring and Assessment , Volume ( 189 ) , 2017-9, Pages 1-20
 3. Alireza Karimi Karouyeh , Farhad Khormali , Xin Wang , Discrimination of sand dunes and loess deposits using grain-size analysis in northeastern Iran , EN , Arabian Journal of Geosciences , Volume ( 10 ) , 2017-6, Pages 1-13
 4. Omid Bayat , Hamidreza Karimzadeh , Alireza Karimi Karouyeh , Mostafa Karimian Eghbal , Hossein Khademi , Paleoenvironment of geomorphic surfaces of an alluvial fan in the eastern Isfahan, Iran, in the light of micromorphology and clay mineralogy , EN , Arabian Journal of Geosciences , Volume ( 10 ) , 2017-4, Pages 1-11
 5. A. Shahriari , F. Khormali , M.Bl€ asing , S. Vlaminck , M. Kehl , M. Frechen , Alireza Karimi Karouyeh , E. Lehndorff , Biomarkers in modern and buried soils of semi-desert and forest ecosystems of northern Iran , EN , Quaternary International , Volume ( 429 ) , 2017-3, Pages 62-73
 6. Alireza Karimi Karouyeh , Gholam Hosain Haghnia , Shamsollah Ayoubi , tayebeh safari , Impacts of geology and land use on magnetic susceptibility and selected heavy metals in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran , EN , Journal of Applied Geophysics , Volume ( 138 ) , 2017-3, Pages 127-134
 7. Omid Bayat , Alireza Karimi Karouyeh , Hossein Khademi , Stable isotope geochemistry of pedogenic carbonates in loess-derived soils of northeastern Iran: Paleoenvironmental implications and correlation across Eurasia , EN , Quaternary International , Volume ( 429 ) , 2017-2, Pages 52-61
 8. amir ranjbar , Hojat Emami , Reza Khorassani , Alireza Karimi Karouyeh , Soil Quality Assessments in Some Iranian Saffron Fields , EN , Journal of Agriculture Science and Technology , Volume ( 18 ) , 2016-6, Pages 865-878
 9. A. Ghafarpour , F. Khormali , W. Balsam , Alireza Karimi Karouyeh , Sh. Ayoubi , Climatic interpretation of loess-paleosol sequences at Mobarakabad and Aghband, Northern Iran , EN , Quaternary Research , Volume ( 86 ) , 2016-6, Pages 95-109
 10. Parisa Mirhosseini Moosavi , Ali Reza Astaraei , Alireza Karimi Karouyeh , Mohammad Moshiri , Leila Etemad , Majid Zeinali , Gholamreza Karimi , Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in rat , EN , Applied Clay Science , Volume ( 103 ) , 2015-1, Pages 62-66
 11. Nasrin Ghorbanzadeh , Amir Lakzian , Gholam Hosain Haghnia , Alireza Karimi Karouyeh , Isolation and Identification of Ferric Reducing Bacteria and Evaluation of their Roles in Iron Availability in Two Calcareous Soils , EN , Eurasian Soil Science , Volume ( 47 ) , 2014-12, Pages 1266-1273
 12. Mohammad darbandi , Ali Reza Astaraei , Alireza Karimi Karouyeh , Amir Lakzian , Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subsp , EN , International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research , Volume ( 2 ) , 2014-4, Pages 1086-1089
 13. hosein shahab , Hojat Emami , Gholam Hosain Haghnia , Alireza Karimi Karouyeh , Pore Size Distribution as a Soil Physical Quality Index for Agricultural and Pasture Soils in Northeastern Iran , EN , Pedosphere , Volume ( 23 ) , 2013-5, Pages 312-320
 14. Isa Esfandiarpour , Mohammad Hassan Salehi , Alireza Karimi Karouyeh , Ardavan Kamali , Correlation between Soil Taxonomy and World Reference Base for Soil Resources in classifying calcareous soils: (A case study of arid and semi-arid regions of Iran , EN , Geoderma , Volume ( 197 ) , 2013-4, Pages 126-136
 15. Alireza Karimi Karouyeh , Hossein Khademi , Shamsollah Ayoubi , Magnetic susceptibility and morphological characteristics of a loess-paleosol sequence in northeastern Iran , EN , Catena , Volume ( 101 ) , 2013-2, Pages 56-60
 16. Alireza Karimi Karouyeh , M. frechen , H. Khademi , M. Kehl , A. Jalalian , Chronostratigraphy of loess deposits in northeast Iran , EN , Quaternary International , Volume ( 234 ) , 2011-4, Pages 124-132
 17. Alireza Karimi Karouyeh , Hossein Khademi , Martin Kehl , Ahmad Jalalian , Distribution, lithology and provenance of peridesert loess deposits in northeastern Iran , EN , Geoderma , Volume ( 148 ) , 2009-11, Pages 241-250