لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    تاثیر مواد مادری و فرآیندهای پدوژنیک بر توزیع برخی عناصر سنگین در خاک‌های جنوب غرب مشهد    کارشناسی ارشد    حسنی نکو, اکبر    0000-00-00
2    اهمیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک            0000-00-00
3    بررسی کارایی مصرف کودهای نیتروژن آلی و معدنی بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای            0000-00-00
4    مقایسه و اعتبار سنجی روشهای زمین آماری و سنجش از دور برای تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و بافت خاک سطحی            0000-00-00
5    مقایسه سینتیک و تواناییNH4OAc و NaBPh4 در آزادسازی پتاسیم چند کانی میکایی به روش عصاره گیری متوالی            0000-00-00
6    استفاده از ویژگی‌های ژئوشیمیایی، کانی‌شناسی و توزیع اندازه ذرات برای تشریح تجمع رسوبات لسی در منطقه سرخس            0000-00-00
7    توزیع برخی از ذخایر کربن آلی خاک و فعالیت آنزیم فسفاتاز در شرایط مختلف کاربری‌ اراضی، مواد‌مادری و توپوگرافی در منطقه سیساب، بجنورد    کارشناسی ارشد    باقری فام, سمیه    2010-11-01
8    تاثیر اسیدیته و دما بر فعالیت آنزیم اوره‌آز در حضور کانی های پالی گورسکیت و سپیولیت    کارشناسی ارشد    رحمانی, حدیثه    2010-11-08
9    افزایش فراهمی فسفر با استفاده از مواد آلی غنی‌شده با منابع فسفاته    کارشناسی ارشد    علی پور, سجاد    2010-11-08
10    تأثیر مواد مادری، موقعیت ژئومورفیک و کاربری اراضی بر تغییرپذیری عناصر سنگین انتخاب شده در دشت مشهد    کارشناسی ارشد    صفری, طیبه    2010-12-01
11    رهاسازی پتاسیم از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تاثیر اندازه ذرات و عصاره‌گیر‌های مختلف    کارشناسی ارشد    حاتمی, حدیث    2011-04-26
12    آمایش سرزمین با هدف حفظ کربن خاک در حوزه آبخیز رویین خراسان شمالی    کارشناسی ارشد    مقامی مقیم, فرشته    2011-06-06
13    مقایسه روش‌های سلسله‌مراتبی تفکیک سیمای اراضی و زمین‌آمار در مدل‌سازی رابطه خاک- شکل اراضی    کارشناسی ارشد    کلکلی, محمد    2011-06-06
14    نقش ریزوباکتری ها در کاهش زیستی آهن کانیهای آهن دار، خاک و تأثیر آن بر جذب آهن در ذرت و برنج    دکتری (Ph.D)    قربان زاده, نسرین    2012-01-16
15    مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب آهن توسط کانی مونتموریلونیت و بررسی نقش کانی در کاهش مسمومیت ناشی از آهن    دکتری (Ph.D)    میرحسینی موسوی, پریسا    2012-06-14
16    بررسی رابطه بین شاخص های کیفیت خاک و عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین    کارشناسی ارشد    رنجبر, امیر    2012-06-25
17    تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس در کلات های مختلف بر فراوانی اندازه ذرات تیتانیوم (سنتز بیولوژیکی نانو ذرات تیتانیوم) در محیط آبی و در خاک بر روی اسفناج    کارشناسی ارشد    دربندی, محمد    2012-06-25
18    تعیین پراکنش و ویژگی‌های پدولوژیک و رسوب‌شناسی رسوبات لسی منطقه سرخس    کارشناسی ارشد    سودمند, علی    2012-06-25
19    تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر گونه بندی فسفر در خاک پس از برداشت گندم    کارشناسی ارشد    رئوف یزدی نژاد, سلمان    2012-10-08
20    امکان‌سنجی خصوصیات رشدی بنه زعفران از خصوصیات نمونه‌های خاک با استفاده از ANN و MLR    کارشناسی ارشد    زرقانی, فریبا    2012-10-19
21    اثر هومیک اسید و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد رویشی و جذب عناصر N، P وK در گیاه ذرت درشرایط تنش خشکی    کارشناسی ارشد    رحمانی اصل, مریم    2012-12-03
22    تعیین موثرترین شدت بارندگی بر میزان فرسایش و رواناب در ایستگاه تحقیقاتی سنگانه    کارشناسی ارشد    مظلوم علی آبادی, یونس    2013-05-06
23    بررسی تاثیر درجه و جهت شیب بر پارامتر های منحنی رطوبتی، شاخص توزیع اندازه منافذ و کیفیت خاک    کارشناسی ارشد    صوفی, محمدباقر    2013-06-17
24    تغییرات کربن آلی خاک در امتداد یک برش تغییرات اقلیمی در استان کرمانشاه    کارشناسی ارشد    منصوری, الهام    2013-06-17
25    بررسی عوامل موثر بر شکل‌های مختلف پتاسیم و پتاسیم عصاره‌گیری شده با تیزاب سلطانی در دشت تربت جام    کارشناسی ارشد    صاحبدل, صالحه    2013-06-17
26    مطالعه منشا انسان‌زاد و زمین‌زاد عناصر سرب، مس و روی در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن    کارشناسی ارشد    نیک روش, مهدیه    2013-06-17
27    بررسی نقش گلسنگ‌ها بر هوادیدگی سنگ‌های آذرین    دکتری (Ph.D)    رضوی دربار, سلماز    2013-06-18
28    توزیع نیکل وکروم در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از سنگ‌های فوق‌بازی در امتداد یک کاتنا در غرب مشهد    کارشناسی ارشد    اکبری, سپیده    2013-07-08
29    غیرمتحرک سازی لاکاز با مونتموریلونیت و زئولیت و تاثیر آن بر تجزیه 2 و 4- دی‌ نیتروفنل در خاک    دکتری (Ph.D)    رحمانی, حدیثه    2014-01-22
30    مطالعه تغییر و تحول خاک‌‌ها و تاثیربرخی ویژگی‌های خاک بر خصوصیات رشدی و عملکرد پسته در حاشیه پلایای بجستان    دکتری (Ph.D)    قاسم زاده گنجه ای, محمد    2014-03-03
31    کانی‌شناسی و قدرت تامین پتاسیم خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران    دکتری (Ph.D)    قلی زاده, عبدالغفور    2014-03-03
32    توزیع مکانی و زمانی ویژگی های ژئوشیمیایی، کانی شناسی ریزگردها در استان خراسان رضوی    دکتری (Ph.D)    ضیایی, عاطفه    2014-03-03
33    چینه‌نگاری خاک‌شناختی و رسوب‌شناختی توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب غرب ساری    کارشناسی ارشد    نجفی کرسامی, حامد    2014-05-19
34    برآورد معیارهای کیفی خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و به کمک شاخص‌های کیفی گیاه در پارک ملی تندوره    دکتری (Ph.D)    محمودآبادی, ابراهیم    2014-06-02
35    تاثیر اصلاح کننده¬ها بر جذب کادمیم توسط گیاه اسطوخودوس ( Lavandula vera) و رزماری Rosmarinus officinalis)) در یک خاک آهکی.    دکتری (Ph.D)    نورا, علیرضا    2014-11-12
36    بررسی آلودگی فلزات سنگین در آب و خاک منطقه معدنی کوه زر (تربت حیدریه)    کارشناسی ارشد    طهماسبی, پویا    2014-12-03
37    تعیین تعداد بهینه نمونه‌های آموزش تصاویر ماهواره‌ای در پژوهش‌های پدومتریک با استفاده از روش‌های مختلف طبقه‌بندی در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ای    کارشناسی ارشد    حدادیان سنو, هادی    2014-12-15
38    مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، کانی‌شناسی و پدولوژیک رسوبات شنی منطقه جنوب نیشابور    کارشناسی ارشد    صابری, ایمان    2014-12-15
39    مطالعه سینتیک رهاسازی سرب، روی و کادمیم از خاک آلوده در محیط رایزوباکس    دکتری (Ph.D)    بحرینی طوحان, مهدی    2015-03-10
40    ارائه مدل شکل‏ گیری سنگفرش بیابانی در یک تسلسل زمانی از خاک و رسوب    کارشناسی ارشد    بقایی, مهلا    2015-06-01
41    ارزیابی کارآیی عملیات مکانیکی و بیولوژیکی بر فرسایش بادی در ایستگاه راه آهن تل حمید طبس    کارشناسی ارشد    معمارزاده, مهسا    2015-11-23
42    خالص سازی و سینتیک حل شدن سپیولیت در اسید کلریدریک و بافر استات سدیم- اسید استیک    کارشناسی ارشد    مومن, مهدیه    2015-11-23
43    شناسایی فرایندهای ژئومورفیک و خاک‌سازی موثر بر تغییر و تحول خاک‌های دشت هرات    کارشناسی ارشد    محمودیان, فرسیلا    2015-11-23
44    نرخ رسوب، آلایندگی و منشا ریزگردها در شهر مشهد    کارشناسی ارشد    محمودی, ریحانه    2015-12-21
45    عنوان طرح: تشکیل، میکرومورفولوژی و کانی¬شناسی خاک¬های واقع بر سطوح ژئومورفیک یک مخروط افکنه در حاشیه پلایای بجستان    کارشناسی ارشد    توکلی, زهرا    2016-02-29
46    بازسازی شرایط محیطی و خاک‌سازی آخرین چرخه یخچالی- بین‌یخچالی ایران مرکزی با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار    دکتری (Ph.D)    رشیدی کوچی, زکیه    2016-04-17
47    بررسی تجمع عناصر Ni، Cr و Co در فرکشن های اندازه ذزات حاک های تشکیل شده بر روی سنگ های اولترامافیک زون افیولیتی سیزوار    کارشناسی ارشد    شاکری, محبوبه    2016-11-14
48    توزیع اندازه ذرات، کانی‌شناسی و ویژگی‌های پدولوژی رسوبات شنی جنوب سبزوار    کارشناسی ارشد    جعفرپور چک اب, فاطمه    2016-11-14
49    مطالعه تغییرات توزیع اندازه ذرات و شناسایی خاک‌های رسوبات شنی منطقه الباجی و جلیعه در غرب خوزستان    کارشناسی ارشد    قاضی, عبدالرحمان    2016-12-05
50    بررسی تاثیر مالچهای مختلف بر میزان فرسایش بادی خاک    کارشناسی ارشد    مینا, منیره    2016-12-05
51    هوادیدگی و انحلال کانی های سیلیکاته پتاسیم دار زیر تاثیر اسید سیتریک    کارشناسی ارشد    طالبی, فایزه    2016-12-26
52    هوادیدگی بیولوژیکی بیوتیت، موسکویت و میکروکلین توسط قارچ های پنیسلیوم و آسپرژیلوس    کارشناسی ارشد    جهان ارا, نیوشا    2017-01-16
53    بررسی ارتباط بین پذیرفتاری مغناطیسی با خصوصیات ژئوشیمیایی و کانی شناسی خاک های توسعه یافته بر روی سنگ های آذرین در زون افیولیتی سبزوار    دکتری (Ph.D)    فرخی, محمدجواد    2017-02-07
54    مطالعه حرکات توده ای حوضه میرآباد با هدف کاهش مخاطرات محیطی در دامنه های جنوب غرب بینالود    کارشناسی ارشد    دانشورزارع, مریم    2017-02-15
55    بازسازی فرایندهای ژئومورفیک دوره کواترنری با استفاده از رسوبات لسی(مطالعه موردی شمال شرق ایران)    دکتری (Ph.D)    قربانی شورستان, علی    2017-05-08