1. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , Manfred frechen , احمد جلالیان , Martin Kehl , چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان , نهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. علیرضا کریمی کارویه , محمد حسن صالحی , مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان , نهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد , دهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. علیرضا کریمی کارویه , احمد جلالیان , سید جمال الدین خواجه الدین , مصطفی کریمیان اقبال , مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان , ششمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. راضیه دائم پناه زرمهری , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب , روز جهانی مقابله با بیابانزایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم در شمال شرق ایران , چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. علیرضا کریمی کارویه , پراکنش رسوبات لسی در ایران , دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. صدیقه ملکی بیلندی , علیرضا کریمی کارویه , حسن هاشمی , فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد , دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. حسین شهاب ارخازلو , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع , داوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , حسین کریمی , تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. امین غفارپور , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , شمس الله ایوبی , مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاکایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. اسماء شعبانی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , ملک مسعود احمدی , پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. سمیه باقری فام , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , اسماعیل ایزانلو , توزیع کربن آلی خاک در شرایط مختلف مدیریت‌ اراضی و توپوگرافی در منطقه سیساب بجنورد , دومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی کارویه , مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی کارویه , تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار , چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین خراسان شمالی , سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , مارتین کهل , اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک , نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. طیبه صفری , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت , ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی , بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی , تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. صالحه صاحبدل , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. سپیده اکبری , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد , دومین همایش ملی و تخصصی پزوهش های محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. سپیده اکبری , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. سمیه السادات حسینی , عیسی اسفندیارپور , علیرضا کریمی کارویه , محمد هادی فرپور , ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. عاطفه ضیایی , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , حسین خادمی , توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. عبدالغفور قلی زاده , رضا خراسانی , علیرضا کریمی کارویه , عبدالرحیم مهدوی , غلامرضا مرادی , تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , مهیار مشتاقی , بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی کارویه , محسن شریعتی , بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیم در خاک‌های سطحی پایانه‌های مسافربری (مطالعه موردی: پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد) , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی کارویه , محسن شریعتی , ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت‌های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. هادی حدادیان سنو , علیرضا کریمی کارویه , عیسی اسفندیاپور بروجنی , غلامحسین حق نیا , مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل‌هایی با مجموعه داده‌های آموزش متفاوت , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. ایمان صابری , علیرضا کریمی کارویه , محمد خانه باد , رضا خراسانی , بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا , تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , شمس الله ایوبی , غلامحسین حق نیا , مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. رضا خراسانی , مریم رحمانی اصل , امیر فتوت , علیرضا کریمی کارویه , تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک , چهاردهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. پویا طهماسبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی( , سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , مارتین کهل , تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی , پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. عبدالرحمان قاضی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , سعید حجتی , بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. فایزه طالبی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , اکرم حلاج نیا , تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. فاطمه جعفرپور چک اب , علیرضا کریمی کارویه , عادل سپهر , بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , مطالعه ویژگی‌های تغییر و تحول، رده بندی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی خاک‌های تحت کشت پسته دشت مه ولات خراسان رضوی , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹