1. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا , چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات¬ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساری , کواترنری ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۳۷-۳۵۱
 2. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱-۱۵
 3. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی کارویه , اکرم حلاج نیا , ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت , علوم آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱-۱۳
 4. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱-۲۳
 5. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۰۱-۳۱۰
 6. علی شهریاری , فرهاد خرمالی , مارتین کهل , علیرضا کریمی کارویه , مریم موسوسی دستنایی , ایوا لهندورف , بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۴۹-۱۶۱
 7. فریبا زرقانی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , امیر لکزیان , ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۲۰-۱۳۳
 8. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , امیر لکزیان , مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 9. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و رس خاک سطحی با استفاده از روش های زمین آماری , سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۳-۸۵
 10. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , تعیین مهم ترین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقه ی قاینات , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۷۳-۶۸۲
 11. سمیه السادات حسینی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , محمدهادی فرپور , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه‌ی شاخص‌های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافت , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱-۲۳
 12. سپیده اکبری , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , تغییرات غلظت Cr، Ni و Mn در خاک های تشکی شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ های فوق بازی در غرب مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۴۷۷-۴۸۸
 13. علی شهریاری , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , اوا لندورف , حسین تازیکه , مارتین کهل , مطالعه خاک شناسی پارینه در توالی های لس- خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۱-۳۹
 14. علیرضا کریمی کارویه , سمیه باقری فام , حسین شایسته زراعتی , قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۸۷-۲۰۰
 15. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , رها‌سازی شکل‌های محلول، تبادلی و غیر‌تبادلی پتاسیم در برخی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تاثیر اسید اگزالیک , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۳-۳۳
 16. پریسا میرحسینی موسوی , علیرضا آستارائی , علیرضا کریمی کارویه , غلامرضا کریمی , شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۸۷-۹۹۷
 17. نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۲۳-۲۳۶
 18. طیبه صفری , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت , تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد ) , علوم محیطی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۷۵-۸۶
 19. صدیقه ملکی بیلندی , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و زمین آمار در بخشی از منطقه توشن، استان گلستان , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۴۵۹-۴۶۸
 20. محمد کلکلی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عیسی اسفندیارپور , مقایسه ی زمین‌آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی‌های خاک سطحی (مطالعه ی موردی: جیرفت، استان کرمان) , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۵۳-۳۶۴
 21. علی سودمند , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , حجت امامی , پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۰۱-۱۱۰
 22. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , معرفی الگوریتم‌های مختلف جریان، برای تهیه نقشه شاخص خیسی و کربن آلی خاک در بخشی از اراضی لسی، منطقه توشن استان گلستان , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۴۵-۱۶۲
 23. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , تاثیر مواد مادری و فرآیندهای خاک‎سازی بر توزیع عناصر سرب، روی، مس و نیکل در خاک‌های درجای پهنه بینالود، غرب مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 24. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی کارویه , اکرم حلاج نیا , مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱-۱۲
 25. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۷۳۲-۷۴۱
 26. سمیه باقری فام , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , اسماعیل ایزانلو , تاثیر مدیریت اراضی بر تغییرات کربن آلی خاک، توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه‌ها در طول چند توپوسکوئنس، در مناطق نیمه خشک خراسان شمالی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۵۱-۷۳
 27. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضی , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۷۷-۸۸
 28. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی کارویه , اثر جهت و موقعیت شیب بر روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی لسی شیب‌دار، منطقه توشن استان گلستان , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۹۳-۱۱۲
 29. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۴۳-۱۵۲
 30. نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۳۵۱-۳۶۲
 31. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , کانی‌شناسی رس خاک‌های با مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، ‌غرب مشهد , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 32. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , بررسی تاثیر اندازه ذرات و نوع عصاره‌گیر بر شکل‌های مختلف پتاسیم برخی کانی‌های میکایی و فلدسپات پتاسیم , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۱۵-۱۳۲
 33. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی) , مدیریت خاک , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱-۱۰
 34. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , تاثیر مواد مادری، گچ و آهک، بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک‌های جنوب مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۲۴۷-۲۵۸
 35. اسماء شعبانی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , ملک مسعود احمدی , تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۹۲۲-۹۳۲
 36. محسن باقری بداغ آبادی , محمدحسن صالحی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , جهانگرد محمدی , علیرضا کریمی کارویه , نورایر تومانیان , ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱۵۵-۱۶۵
 37. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , بررسی مفهوم خاک‌های درجا براساس تکوین و تکامل خاک‌های تشکیل‌شده از مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۶۰-۴۷۰
 38. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۱۹۷-۱۲۰۵
 39. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۸۸۱-۸۹۱
 40. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته , پژوهش های جغرافیای طبیعی , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱-۲۰
 41. راضیه دائم پناه زرمهری , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۴۹۸-۵۰۸
 42. علیرضا کریمی کارویه , احمد جلالیان , حسین خادمی , تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاکها و رسوبات جنوب مشهد , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۵۴۵-۵۵۸
 43. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , شناسائی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۸۵-۲۰۰